Związek pomiędzy sygnałami wideo a wyjściem monitora

Pict VideoConversion N70U

Urządzenie może konwertować sygnały wejściowe wideo na rozdzielczość ustawioną w opcji “Rozdzielczość” w menu przed wyprowadzeniem ich do telewizora. link

Video conversion X2300

Złącze HDMI na panelu przednim obsługuje tylko format YCbCr 4:2:0.

powrót do góry