Wyszukiwanie RDS

RDS jest usługą umożliwiającą wysyłanie przez stację radiową różnych dodatkowych informacji łącznie z normalnym sygnałem radiowym.

Funkcja ta służy do automatycznego dostrojenia się do stacji FM nadającej serwis RDS.

Funkcja RDS działa tylko, gdy odbierane są stacje radiowe zgodne z RDS.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wyszukiwanie RDS”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ENTER.

Automatyczne wyszukiwanie RDS rozpocznie się.

Jeżeli w ciągu 5 sekund po pojawieniu się na wyświetlaczu nazwy stacji naciśnięty zostanie przycisk White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , można wyszukać inną stację.

powrót do góry