Szukam PTY

Funkcja ta służy do automatycznego wyszukiwania stacji RDS nadającej żądany typ programu (PTY).

PTY identyfikuje typ programu RDS.

Rodzaje programów oraz ich symbole:

NEWS

Wiadomości

WEATHER

Pogoda

AFFAIRS

Aktualne zdarzenia

FINANCE

Finanse

INFO

Informacja

CHILDREN

Programy dziecięce

SPORT

Sport

SOCIAL

Wydarzenia lokalne

EDUCATE

Edukacja

RELIGION

Religia

DRAMA

Teatr

PHONE IN

Rozmowy

CULTURE

Kultura

TRAVEL

Podróże

SCIENCE

Nauka

LEISURE

Rekreacja

VARIED

Różności

JAZZ

Muzyka jazzowa

POP M

Muzyka pop

COUNTRY

Muzyka country

ROCK M

Muzyka rockowa

NATION M

Muzyka etniczna

EASY M

Muzyka łatwa

OLDIES

Muzyka dawna

LIGHT M

Lekka muzyka klasyczna

FOLK M

Muzyka folk

CLASSICS

Muzyka poważna

DOCUMENT

Dokumenty

OTHER M

Inna muzyka

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Szukam PTY”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wywołaj żądany typ programu.
Naciśnij przycisk ENTER.

Automatyczne wyszukiwanie PTY rozpocznie się.

Jeżeli w ciągu 5 sekund po pojawieniu się na wyświetlaczu nazwy stacji naciśnięty zostanie przycisk White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , można wyszukać inną stację.

powrót do góry