Eget namn

Eget namn är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

Eget namn

Välj eget namn i listan.

När du väljer “Övriga” kan du ändra eget namn efter eget önskemål.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Övriga

Upp till 63 tecken kan anges.
Information om hur du matar in tecken finns på Använda tangentbordsskärmenlänk.

Standardinställningen för Eget namn vid första användningstillfället är “Marantz SR6010”.

Ange st.värd

Återställer ett namn som du angett till standardinställningen.

Tillbaka upp