Använda tangentbordsskärmen

Visa inmatningsskärmen.

Bracket Open Exempel Bracket Close  Byt “Byt namn på källa”

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att välja Bold Arrow Left eller Bold Arrow Right .
Tryck på ENTER för att flytta markören till den bokstav du vill ändra.

När du trycker på ENTER flyttas markören ett tecken i taget.

Välj tecknet som ska matas in med shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right och tryck sedan på ENTER.
Upprepa steg 2 - 4 för att ändra namnet.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att välja “OK” och tryck därefter på ENTER.

Tillbaka upp