Anslutning

Välj om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanslutet LAN.
När du ansluter till nätverket via trådanslutet LAN väljer du “Kabelanslut. (Ethernet)” när du har anslutit en LAN-kabel,
När du ansluter till nätverket via trådlöst LAN ska du välja “Trådlöst (Wi-Fi)” och konfigurera “Wi-Fi inställningar”.länk

Wi-Fi

Du kan avbryta Wi-Fi-funktionen när du ansluter den här enheten till en nätverk via trådanslutet LAN.

Aktiverad
(Standard):

Wi-Fi-funktionen används.

Avaktiverad:

Wi-Fi-funktionen avbryts.

Anslut med

Välj metod för att ansluta till hemmanätverket (LAN).

Kabelanslut. (Ethernet):

Använd en LAN-kabel för att ansluta till ett nätverk.

Trådlöst (Wi-Fi):

Använd funktionen för trådlöst LAN (Wi-Fi) för att ansluta till ett nätverk.

Detta kan ställas in när “Wi-Fi” är inställt på “Aktiverad”.länk

Tillbaka upp