Underhållsläge

Används vid underhåll som görs av en Marantz-servicetekniker eller annan installatör. I vanliga fall är det här läget inte lämpligt att användas av slutanvändaren, utan endast av kvalificerade tekniker eller särskilda installatörer.

OBSERVERA

Använd endast denna funktion om du har fått instruktioner om det från Marantz tekniska personal.

Tillbaka upp