Wi-Fi inställningar

Anslut till en router för trådlöst LAN (Wi-Fi).
Routern kan anslutas på följande sätt. Använd den anslutningsmetod som passar din hemmamiljö.

Sök nätverk

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med möjliga nätverk som visas på TV-skärmen.

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med trådlösa nätverk.

Välj “Sök igen” om nätverket inte kan hittas.

Ange ditt lösenord och välj “OK”.

Använd iOS-enhet

Använd din iOS-enhet (iPhone/iPod/iPad) för att ansluta till nätverket. Genom att ansluta din iOS-enhet till den här enheten kan den automatiskt anslutas till samma nätverk som enheten.

Du kan ansluta den här enheten till din iOS-enhet på två sätt, antingen med en USB-kabel eller Wi-Fi.

Om du ansluter via Wi-Fi

Välj “Trådlös anslutning” på TV-skärmen.
Kolla så att din iOS-enhet är ansluten till den trådlösa LAN (Wi-Fi) -routern och välj “Marantz SR6010” från “STÄLL IN NY AIRPLAY-HÖGTALARE...” längst ner på Wi-Fi-konfigurationsskärmen för din iOS-enhet.
Peka på “Nästa” på skärmen på din iOS-enhet.

iOS-enhetens inbyggda programvara måste stödja iOS 7 eller senare.

Om du använder en USB-kabel

Välj “USB-kabel” på TV-skärmen.
Kontrollera att din iOS-enhet är ansluten till ditt trådlösa LAN (Wi-Fi) och koppla in den i USB-porten på frampanelen med en USB-kabel.
Välj “Anslut” på TV-skärmen.
Peka på “Tillåt” när anslutningsmeddelandet visas på skärmen på din iOS-enhet.

iOS-enhetens inbyggda programvara måste stödja iOS 5 eller senare.

WPS-router

Använd en WPS-kompatibel router för att ansluta.

Du kan ansluta på två olika sätt, antingen genom att trycka på en knapp eller använda en PIN-kod. Använd den anslutningsmetod som passar din router.

Ansluta genom att trycka på en knapp

Välj “Tryck på knapp” på TV-skärmen.
Byt till WPS-läget genom att trycka på WPS-knappen på den router du vill ansluta till.

Tiden som gäller efter knapptryckningen varierar beroende på router.

Välj “Anslut” på TV-skärmen inom 2 minuter.

Ansluta genom att använda en PIN-kod

Välj “PIN” på TV-skärmen.
Registrera enhetens PIN-kod hos routern.

Manuell

Ange namnet (SSID) och lösenordet för det nätverk som du vill ansluta till.

Gör följande inställningar.

SSID:

Ange namnet på det trådlösa nätverket (SSID).

Säkerhet:

Välj krypteringsmetod efter krypteringsinställningen för den åtkomstpunkt du använder.

Lösenord:

Ange lösenordet.

Standardnyckel:

Välj Standardnyckel.

Om du ansluter till ett “WEP”-krypterat nätverk visas “Standardnyckel”-menyn.

Välj “Anslut” när inställningarna är klara.

Inställningarna för trådlöst LAN (Wi-Fi) på den här enheten kan även konfigureras via en PC eller surfplatta som stöder anslutning via trådlöst LAN.

Om du använder en enhet med inbyggd programvara av version iOS7 eller senare, Om du ansluter via Wi-Filänk i “Använd iOS-enhet”.

Håll knapparna ZONE2 SOURCE och TUNER PRESET CH + på huvudenheten nedtryckta i minst 3 sekunder när enhetens ström är på.
Anslut till samma trådlösa LAN som datorn eller surfplattan använder för “Marantz SR6010” när meddelandet “Anslut din Wi-Fi-enhet till Wi-Fi-nätverke “Marantz SR6010”” visas på skärmen.
Starta webbläsaren och ange “192.168.1.16” som URL.
Använd webbläsaren för att ange inställningarna, välj “Anslut” och avsluta sedan inställningarna.

Tillbaka upp