Słuchanie transmisji FM/AM

Podłącz antenę. (Podłączenie anteny FM/AMlink)
Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać “Tuner” jako źródło dźwięku.

Bracket Open Ekran TV Bracket Close

GUI Tuner 1506N
Disp 01 FM 87.50MHz
Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “FM/AM”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetli to ekran wprowadzania pasma fal radiowych.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “FM” lub “AM”, a następnie naciśnij ENTER.

FM:

W trakcie słuchania rozgłośni FM.

AM:

W trakcie słuchania rozgłośni AM.

Przyciskiem TUNE + lub TUNE – wybierz żądaną stację.

Urządzenie przeszukuje częstotliwości do momentu odnalezienia stacji radiowej. Po odnalezieniu stacji radiowej urządzenie przerywa przeszukiwanie i dostraja się do stacji.

Audycje FM można odbierać w trybie “Automatyczna”, w którym dostępne stacje wyszukiwane są automatycznie lub w trybie “Ręczne”, który pozwala zmienić częstotliwość za pomocą przycisków. Ustawieniem standardowym jest “Automatyczna”. Można również użyć opcji “St.bezpośrednie”, aby wprowadzić częstotliwość stacji ręcznie.

W trybie “Automatyczna” nie można dostroić urządzenia do stacji o słabym poziomie sygnału.
W takim wypadku należy użyć trybu “Ręczne” lub “St.bezpośrednie”.

Przyciski obsługi

Funkcja

TUNE +, –

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry