Wyszukiwanie TP

TP identyfikuje program informacji o ruchu drogowym.

Pozwala to na łatwe zapoznanie się z warunkami ruchu drogowego na drogach przed wyjściem z domu.

Funkcja ta służy do automatycznego dostrojenia stacji RDS nadającej serwis dla kierowców.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wyszukiwanie TP”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ENTER.

Automatyczne wyszukiwanie TP rozpocznie się.

Jeżeli w ciągu 5 sekund po pojawieniu się na wyświetlaczu nazwy stacji naciśnięty zostanie przycisk White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , można wyszukać inną stację.

powrót do góry