Tekst radiowy

RT pozwala stacjom RDS wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pojawiające się na wyświetlaczu.

Gdy odbierany jest tekst radiowy, na wyświetlaczu pojawia się “Tekst radiowy”.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Tekst radiowy”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left   White-Arrow-Right wybierz opcję “Włącz”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Podczas odbioru audycji nadawanych przez stację w systemie RDS, wyświetlane są informacje tekstowe przesyłane przez stację.

Jeżeli nie są przesyłane informacje tekstowe, wyświetli się “NO TEXT DATA”.

powrót do góry