Konfiguracja kodów zdalnego sterowania dla pilota zdalnego sterowania

Aby ustawić kody zdalnego sterowania dla AMP1, AMP2 lub AMP3

Przytrzymaj przycisk REMOTE MODE CD i przycisk numeryczny 1, 2, 3 przez przynajmniej 5 sekund.

Ustaw kod zdalnego sterowania na AMP1, AMP2 lub AMP3 zgodnie z wybranym przyciskiem numerycznym.

UWAGA

Domyślne kody zdalnego sterowania zostaną przywrócone po wyjęciu baterii. Po założeniu baterii ustaw ponownie kody zdalnego sterowania.

powrót do góry