Voorpaneel

Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.

Netspanningstoets ( Power Button )

Wordt gebruikt om de stroom van de MAIN ZONE (kamer waar dit toestel is geplaatst) aan/uit te zetten (stand-by). koppeling

Netspanningsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

Uit: Voeding aan

Rood: Normale stand-by

Oranje:

Wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”koppeling

Wanneer “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan”koppeling

Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan” koppeling

INPUT SELECTOR-knop

Hiermee selecteert u de ingangsbron. koppeling

M-DAX-indicator

Dit licht op wanneer de M-DAX-modus is geselecteerd. koppeling

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

Display

Dit toont verschillende types informatie. koppeling

PURE DIRECT-indicator

Dit licht op wanneer de “Pure Direct”-modus is geselecteerd als de geluidsmodus. koppeling

VOLUME-knop

Dit past het volumeniveau aan. koppeling

Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers of via de PRE OUT-aansluitingen.

OPMERKING

Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

SETUP MIC-aansluiting

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van de bijgeleverde microfoon voor geluidskalibratie. koppeling

M-DAX-toets

Hiermee wordt de M-DAX-modus veranderd. koppeling

ZONE2 ON/OFF-toets

Hiermee schakelt u de voeding van ZONE2 (aparte kamer) in/uit. koppeling

ZONE2 SOURCE-toets

Hiermee selecteert u de ingangsbron voor ZONE2. koppeling

INTERNET RADIO-toets

Hiermee schakelt de ingangsbron naar “Online Music” – “Internet Radio”. koppeling

DIMMER-toets

Bij elke druk op de toets verandert de helderheid van het scherm. koppeling

STATUS-toets

Bij elke druk op de toets verandert de statusinformatie die op het scherm wordt getoond.

SOUND MODE-toets

De geluidsmodus schakelen. koppeling

PURE DIRECT-toets

Hiermee wordt de geluidsfunctie afwisselend naar Direct, Pure Direct en Auto Surround geschakeld.

USB-poort ( Icon USB )

Wordt gebruikt voor het aansluiten van USB-opslagruimten (zoals USB-geheugenapparaten) en de USB-kabel die bij de iPod is geleverd. koppeling

AUX1-HDMI aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van HDMI-compatibele apparaten, zoals videocamcorders en spelconsoles. koppeling

naar boven