Netwerkbediening

Hiermee is de netwerkcommunicatie mogelijk in stand-bymodus.

Uit in stand-by
(Standaard):

Tijdens stand-by is de netwerkfunctie onderbroken.

Altijd aan:

Netwerk is aan tijdens stand-by. Het hoofdtoestel is bedienbaar met een netwerkgeschikte controller.

Bij gebruik van de webregelfunctie of Marantz 2016 AVR Remote App, moet u de “Netwerkbediening”-instelling op “Altijd aan” stellen.

OPMERKING

Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan”, verbruikt het toestel meer stand-byvermogen.

naar boven