Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet naar behoren functioneren.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Schakel de netspanning uit met Power Button .
Druk op Power Button terwijl u M-DAX en ZONE2 SOURCE drukt.
Neem uw vingers van de twee knoppen wanneer “Initialized” verschijnt op het display.

Voordat u de standaardinstelling herstelt, kan de functie “Save” van de webregelfunctie worden gebruikt voor het opslaan van de verschillende instellingen van het toestel. koppeling
De accountinformatie voor de netwerkinhoud en informatie over geregistreerde favorieten kunnen echter niet worden opgeslagen.

naar boven