Procedure voor luidsprekerinstellingen (Audyssey® setup)

Bevestig de geluidskalibratiemicrofoon op de meegeleverde microfoonvoet of een eigen statief en installeer deze op de hoofdluisterpositie.

Wanneer u de geluidskalibratiemicrofoon installeert, wijst u de punt van de microfoon naar het plafond en stelt u de hoogte af volgens de hoogte van de oren van een zittende luisteraar.

Als u een subwoofer gebruikt waaraan u de volgende aanpassingen kunt maken, dient u de subwoofer in te stellen zoals hieronder beschreven.

Als u een subwoofer gebruikt met een directe stand

Stel de directe stand in op “Aan” en schakel de volumeregeling en instelling voor de crossover-frequentie uit.

Als u een subwoofer gebruikt zonder een directe stand

Stel de volgende instellingen in:

Volume : 12 uur stand

Crossover-frequentie : Maximale/hoogste frequentie

Low pass-filter : Uit

Stand-bymodus : Uit

Sluit de setup- en meetmicrofoon aan op de SETUP MIC–stekker van dit toestel.
“Start” te selecteren en druk daarna op ENTER.

Met de Audyssey® setup kunt u ook de volgende instellingen opgeven.

Verst. Toewijzen

De signalen die worden uitgevoerd van de SURROUND BACK-luidsprekeraansluitingen, kunnen worden geschakeld in overeenstemming met uw luidsprekeromgeving. (Verst. Toewijzenkoppeling)

Kanaalselectie

Als er kanalen die niet zullen worden gebruikt vooraf zijn ingesteld, wordt de meting van het instelkanaal overgeslagen en kan de meettijd beperkt worden. U kunt ook het aantal surround achterluidsprekers wijzigen.

Dolby luidspreker setup

Stel de afstand in tussen de Dolby Atmos Enabled-luidspreker en het plafond.
Dit kan worden ingesteld wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “Front Dolby” of “Surround Dolby” in de instellingen “Verst. Toewijzen”. koppeling

Volg de instructies op het scherm en druk op “Volgende” om door te gaan.
Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u “Begin test” en drukt u vervolgens op ENTER.

Start de meting van de eerste positie.

De metingen vergen verscheidene minuten.

OPMERKING

Indien “Let op!” op het TV-scherm verschijnt:

Ga naar Foutmeldingenkoppeling. Controleer de relevante punten en voer de vereiste procedures uit.

Wanneer de gedetecteerde luidspreker wordt weergegeven, selecteert u “Volgende” en drukt u vervolgens op ENTER.
Zet de setup- en meetmicrofoon op positie 2, selecteer “Ga verder” en druk vervolgens op ENTER.

De meting van het tweede punt begint.

U kunt op maximaal zes plaatsen meten.

Audyssey® setup stoppen

Druk op BACK om het pop-upscherm weer te geven.
Gebruik White-Arrow-Left om “Ja” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Herhaal stap 8, meet positie 3 tot 6.

Om het meten van de vierde en daaropvolgende luisterpositie over te slaan, gebruikt u White-Arrow-Left om “Voltooien” te selecteren en drukt u op ENTER om door te gaan naar stap 11.

“Voltooien” te selecteren en druk daarna op ENTER.

Start de analyse en opslag van de meetresultaten.

De analyse neemt een aantal minuten in beslag.
Het analyseren duurt langer naarmate er meer luidsprekers en meetposities zijn.

OPMERKING

Wanneer de meetresultaten worden opgeslagen, moet u ervoor zorgen dat de voeding niet wordt uitgeschakeld.

Voer de instellingen uit voor Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey Dynamic Volume®.

Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de analyse. Configureer de instellingen volgens uw voorkeur.

Dynamic EQ corrigeert de frequentierespons, rekening houdende met de geluidseigenschappen van de kamer en de menselijke gehoorvermogen zodat het geluid ook hoorbaar is bij een laag volume.
Dit is aanbevolen wanneer u het toestel gebruikt wanneer het volume laag is, bijv. wanneer u in het midden van de nacht een film of tv-programma bekijkt.

Met Dynamic Volume wordt het uitgangsvolume optimaal ingesteld door constant het niveau van de audio-invoer naar het toestel te controleren.
De optimale volumeregeling wordt automatisch uitgevoerd, zonder de dynamiek en helderheid van het geluid aan te tasten wanneer het volume bijvoorbeeld plotseling wordt verhoogd bij reclames tijdens tv-programma’s.

Wanneer de analyse en opslag eindigt, koppelt u de geluidskalibratiemicrofoon los van de SETUP MIC-aansluiting op de hoofdeenheid en drukt u op “Volgende”.
Selecteer “Details” en druk op ENTER om de meetresultaten te controleren.

Subwoofers kunnen een grotere gerapporteerde afstand meten dan de werkelijke afstand door de toegevoegde elektrische vertraging die bij subwoofers normaal is.

OPMERKING

Wijzig de luidsprekeraansluiting of het subwoofervolume niet na de Audyssey® Setup. Als deze worden gewijzigd, voert u Audyssey® Setup opnieuw uit om de optimale equalizerinstellingen te configureren.

naar boven