Een USB-geheugenapparaat afspelen

Muziek- of fotobestanden (JPEG) die op een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen, weergeven.

Alleen USB-geheugenapparaten die voldoen aan de normen voor massaopslag kunnen op dit toestel worden aangesloten.

Dit toestel is compatibel met USB-geheugenapparaten die in de bestandsindelingen “FAT16” of “FAT32” zijn geformatteerd.

Dit zijn de audio/videoformaattypen en -specificaties die door dit toestel worden ondersteund voor weergave.
Zie USB-geheugenapparaten afspelenkoppeling voor details.

WMA

MP3

WAV

MPEG-4 AAC

FLAC

ALAC

AIFF

DSD

JPEG

Afbeelding Afstandsbediening

naar boven