Foutmeldingen

Wanneer meerdere PM-KI RUBY-toestellen door het F.C.B.S. zijn verbonden, kunnen de foutmeldingen die in onderstaande tabel worden beschreven, op het display worden weggegeven. Dan heeft de ID-nummerinstelling of de aansluiting van de aansluitkabel van de afstandsbediening mogelijk een storing. Controleer het ID-nummer of de verbinding van de aansluitkabel van de afstandsbediening aan de hand van onderstaande tabel. Zie voor bijzonderheden over de instelling van het ID-nummer ID-nummer instellen voor F.C.B.S.koppeling.

Aanduiding

Betekenis

Oorzaak / Oplossing

ERROR 02

Meerdere versterkers hebben ID-nr. 2

Wijs verschillende ID-nummers toe aan de versterkers.

ERROR 03

Meerdere versterkers hebben ID-nr. 3

ERROR 04

Meerdere versterkers hebben ID-nr. 4

ERROR 11

Versterkers met ID-nrs. 2 - 4 kunnen niet communiceren met de versterker met ID-nr. 1.

Als de versterker met ID-nr. 1 niet is ingeschakeld, schakel deze dan in (ON).

Zorg ervoor dat de aansluitkabel van de afstandsbediening naar behoren is aangesloten.

ERROR 12

De versterkers met ID-nr. 1 kan niet communiceren met de versterkers met ID-nrs. 2 - 4.

Als meerdere versterkers ID-nr. 1 hebben, stel de ID-nummers dan naar behoren in.

Als de versterker met ID-nr. 1 is verbonden met de versterker met ID-nr. 0, stel de ID-nummers dan naar behoren in.

Zorg ervoor dat de aansluitkabel van de afstandsbediening naar behoren is aangesloten.

naar boven