Overzicht van het menu

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Beschrijving

Blz.

PHONO

Stelt de fono-equalizer van dit toestel in overeenkomstig het type van het element van de platenspeler dat aangesloten moet worden.

AUTO STBY
 (Auto Standby)

Hiermee stelt u in of het toestel automatisch naar de stand-bymodus schakelt wanneer er geen audio-ingangssignaal aanwezig is of wanneer er langer dan 30 minuten geen handeling is uitgevoerd.

ATT LEVEL
 (Attenuation Level)

Hiermee wordt ingesteld met hoeveel het volume wordt verminderd als de MUTE-toets wordt ingedrukt.

Afbeelding Afstandsbediening

Ope SettingMenu RC005PMSA

naar boven