Een opnameapparaat aansluiten

Conne recorder PMKIRUBY
OPMERKING

Steek NOOIT de kortsluitstekker in de opnameuitgangen (AUDIO OUT RECORDER). Dat zou beschadiging van het toestel tot gevolg kunnen hebben.

naar boven