AUTO STBY (Auto Standby)

Hiermee stelt u in of het toestel automatisch naar de stand-bymodus schakelt wanneer er 30 minuten geen ingangssignaal meer aanwezig is of de handeling is uitgevoerd.

ON
(Standaard):

Modus Auto stand-by inschakelen.

OFF:

Modus Auto stand-by uitschakelen.

Het display laat gedurende drie minuten de resterende tijd zien voordat het toestel in de stand-bymodus gaat.

Bij een verbinding met F.C.B.S. activeert alleen het mastertoestel ID 1 de auto stand-bymodus. Als master-toestel ID 1 wordt bediend zonder audio-invoer, schakelt u de Auto standbymodus uit.

naar boven