ATT LEVEL (Attenuation Level)

Hiermee wordt ingesteld met hoeveel het volume wordt verminderd als de MUTE-toets wordt ingedrukt.

-20 dB / -40 dB / -∞(Standaard: -∞)

“ATT” verschijnt op het display als de MUTE-toets wordt ingedrukt, wanneer -20 dB of -40 dB is ingesteld.

“MUTE” verschijnt op het display als de MUTE-toets wordt ingedrukt, wanneer -∞ is ingesteld.

Druk nog een keer op de MUTE-toets om de instelling te annuleren en terug te keren naar het standaardvolume.

naar boven