Ställa in användningsläge (iPod-bläddringsläge)

I det här läget visas olika listor och skärmbilder på TV-skärmen medan du spelar på din iPod.

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer “On-Screen” för att spela upp spår på iPod.

Tryck på OPTION när ingångskällan är “iPod/USB”.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Välj “iPod-bläddringsläge” och tryck på ENTER.

Skärmen för iPod-bläddringsläge visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “On-Screen” och tryck därefter på ENTER.

Funktioner som kan användas i “On-Screen” och “Från iPod” anges nedan.

iPod-bläddringsläge

Från iPod

On-Screen

Avspelbara filer

Musikfil

check_mark

check_mark

Videofil

Aktiva knappar

Fjärrkontroll (Den här enheten)

check_mark

check_mark

iPod

check_mark

∗Endast ljudet spelas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right för att välja filen som ska spelas upp och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning börjar.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

ENTER

Avspelning / Paus

(Håll intryckt) Stopp

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på skärmen

Funktionerna för funktionsknapparna varierar.

Displayen växlar mellan spårtitel, artistnamn, albumtitel osv. varje gång du trycker på huvudenhetens knapp STATUS under uppspelning med “iPod-bläddringsläge” inställt på “On-Screen”.

Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. Inkompatibla tecken visas som ”.” (punkt).

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Här kan du göra ändringar när “iPod-bläddr.läge” är vald till “On-Screen”. länk

Tillbaka upp