Lyssna på musik på en iPod

Anslut iPoden till USB-porten. länk
Tryck på iPod/USB för att byta ingångskälla till “iPod/USB”.

“Browse from iPod” visas på apparatens display.

Inget visas på TV-skärmen.

Använd iPod:en och visa informationen på iPod-skärmen när du spelar musik.

“iPod-bläddringsläge” har två lägen: “Från iPod” och “On-Screen”. Standardinställningen är “Från iPod” där du styr iPod:en direkt från iPod-skärmen.

Information om hur du byter till “On-Screen”, där du visar iPod-information på TV-skärmen medan du använder funktionerna, finns i “iPod-bläddringsläge” länk.

OBSERVERA

Det kan, beroende på typen av iPod eller programvaruversionen, hända att vissa funktioner inte fungerar.

Observera att Marantz inte ansvarar för eventuella problem som uppstår med data på en iPod som används tillsammans med den här enheten.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Här kan du göra ändringar när “iPod-bläddringsläge” är vald till “Från iPod”. länk

Tillbaka upp