Använda slumpmässig uppspelning

Tryck på OPTION med “iPod-bläddringsläge” inställt till “On-Screen”.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Slumpvalsläge” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja läget för slumpmässig uppspelning.

Av
(Standard):

Stoppa slumpmässig uppspelning.

På:

Slumpmässig uppspelning av alla spår i den aktuella uppspelningsmappen.

Tryck på ENTER.

Uppspelningsskärmen visas igen.

Under slumpmässig uppspelning väljs ett spår slumpmässigt bland spåren i mappen varje gång uppspelningen av ett spår avslutas. Därför är det möjligt att du får höra ett spår som spelas upp flera gånger under en slumpmässig uppspelning.

“Slumpvalsläge”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp