Anslutning 1: En TV som inte har en HDMI-kontakt och är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)

Använd en HDMI-kabel för att ansluta en TV som är kompatibel med ARC-funktionen till den här enheten.

Ställ in “HDMI-styrning” på “På” när du använder en TV som stöder ARC-funktionen. länk

Om du använder HDMI-kontrollfunktionen ska du ansluta till HDMI MONITOR-anslutningen.

Tillbaka upp