Anslutning 3: TV som inte har en HDMI-kontakt

Använd en Komponentvideo- eller videokabel för att ansluta TV:n till den här enheten.

Använd en optisk kabel för att ansluta TV:n till den här enheten när du vill spela upp ljud från TV:n.

Tillbaka upp