Anslutning 2 :En TV som inte har en HDMI-kontakt och är inkompatibel med ARC (Audio Return Channel)

Använd en HDMI-kabel för att ansluta TV:n till den här enheten.

Använd en optisk kabel för att ansluta TV:n till den här enheten när du vill spela upp ljud från TV:n.

Tillbaka upp