Ansluta ZONE2

Du kan använda följande tre metoder för att spela upp video och ljud i ZONE2.

Anslutning 1: Ansluta via HDMI ZONE2- anslutningen

När en TV är ansluten till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen kan du spela upp video eller ljud från en enhet som är ansluten till HDMI 1 – 7 IN-anslutningen i ZONE2 (HDMI ZONE2-funktion).

Om du ansluter en TV till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen och både MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla kan ljudet till MAIN ZONE mixas ner till 2 kanaler.

Anslutning 2: Anslutning via högtalarutgångar

När “Tilldelningsläge” är inställd på “ZON 2” i menyn spelas ljudet till ZONE2 upp från högtalaruttagen till SURROUND BACK. länk

Den analoga ljudsignalen och den 2-kanaliga PCM-signalingången från HDMI-anslutningen eller digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan spelas upp i ZONE2.

Om du vill spela upp andra HDMI-signaler än 2-kanalig PCM i ZONE 2 ska “HDMI Audio” ställas in till “PCM”. länk Utgången från en enhet som anslutits till ingångskällan för ZONE2 kan automatiskt konverteras till 2-kanalig PCM.
I detta fall konverteras även ljudet för MAIN ZONE till 2-kanalig PCM om MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla. Beroende på uppspelningsenheten konverteras kanske inte den uppspelade signalen till PCM även om inställningen är gjord.

Anslutning 3: Anslutning via extern förstärkare

Ljudsignalerna från enhetens ZONE2-ljudutgångar sänds ut till ZONE2-förstärkarna och spelas upp på dessa förstärkare.

Tillbaka upp