Först.tilldelning

Välj användningsmetod för effektförstärkaren för att överensstämma med ditt högtalarsystem.

Tilldelningsläge

Välj metod för effektförstärkning.

Du måste konfigurera detaljerade inställningar för högtalarkonfigurationen i enlighet med det valda läget. Välj Tilldelningsläge och konfigurera de berörda detaljerade inställningarna.

9.1 kan:

Inställning för att använda en 7-kanalig effektförstärkare i den här enheten och en extern strömförstärkare till PRE OUT-anslutningen för att spela upp 9.1-kanaligt.

Du kan ansluta högtalare för upp till 13,1 kanaler till MAIN ZONE.

Vilka högtalare som ska användas väljs automatiskt för att spela upp 9.1-kanaligt i enlighet med ingångssignalen och ljudläget.

7.1 kan (Standard):

Inställningar för att tilldela alla effektförstärkare i den här enheten till MAIN ZONE och spela upp 7.1-kanaligt.

Du kan ansluta högtalare för upp till 11,1 kanaler till MAIN ZONE.

Vilka högtalare som ska användas väljs automatiskt för att spela upp 7.1-kanaligt i enlighet med ingångssignalen och ljudläget.

5.1 kan + ZON 2:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för ZONE2 till 2 kanaler.

5.1 kan (Bi-Amp):

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för anslutning med fronthögtalare och två förstärkare till 2 kanaler.

7.1 kan/2 kan FRONT:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för anslutning av 2-kanalhögtalaruppsättning till 2 kanaler.

Du kan växla mellan fronthögtalarna när du använder uppspelning med 2 kanaler i direktläge eller stereoläge, eller vid användning av surrounduppspelning med flera kanaler.

5.1 kan + Front B:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för anslutning av en andra uppsättning med fronthögtalare.

Du kan välja mellan önskade kombinationer av fronthögtalare A och fronthögtalare B.

Byt fronthögtalare med “Fronthögt.”-inställningen. länk

Golv

Layout

Välj golvhögtalarnas plats.

5kan & SB & FB∗1:

Den här layouten kombinerar bakre surround- och frontsidohögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler & SB∗2
(Standard):

Den här layouten kombinerar bakre surroundhögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler & FB∗1:

Den här layouten kombinerar en frontsidohögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler∗2:

Det här är en vanligt 5-kanalig layout som använder fronthögtalare, mitthögtalare och surroundhögtalare.

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan” eller “7.1 kan” i menyn. länk

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan”, “7.1 kan” eller “7.1 kan/2 kan FRONT” i menyn. länk

Höjd

Höjdhögt.

Ange antalet höjd- och takhögtalare som används i MAIN ZONE.

Ingen:

Använder inga tak- eller höjdhögtalare.

2kanaler
(Standard):

Använder ett par (två) höjdhögtalare eller takhögtalare.

4kanaler:

Använder två par (fyra) höjdhögtalare eller takhögtalare.

Dolby-högt.

Ange antalet Dolby Atmos Enabled-högtalare som används i MAIN ZONE.

Ingen
(Standard):

Använder inga Dolby Atmos Enabled-högtalare.

2kanaler:

Använder ett par (två) Dolby Atmos Enabled-högtalare.

4kanaler:

Använder två par (fyra) Dolby Atmos Enabled-högtalare.

Layout

Välj plats för höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalarna.

Systemen som kan väljas varierar beroende på kombinationen av “Tilldelningsläge” och “Golv” - “Layout” i menyn. (Tilldelningslägelänk, “Golv” - Layoutlänk)

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögtalare

Dolby-högtalare

OBSERVERA

Layout

HEIGHT1

HEIGHT2

Ingen

Ingen

-

-

-

2kanaler

Ingen

Främre höjd (Standard)

Främre höjd

-

Främre topp

Främre topp

-

Mittersta topp

Mittersta topp

-

Bakre topp

Bakre topp

-

Bakre höjd

Bakre höjd

-

4kanaler

Ingen

Flower Mark 1

Främre höjd & mittersta topp

Främre höjd

Mittersta topp

Främre höjd & bakre topp

Främre höjd

Bakre topp

Främre höjd & bakre höjd

Främre höjd

Bakre höjd

Främre topp & bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Främre topp & bakre höjd

Främre topp

Bakre höjd

Mittersta topp & bakre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

Ingen

2kanaler

Främre Dolby

Främre Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Bakre Dolby Flower Mark 2

Bakre Dolby

-

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan” i menyn.

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan” och “Golv” - “Layout” är inställt på “5kan & SB & FB” eller “5kanaler & SB” i menyn.

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögtalare

Dolby-högtalare

OBSERVERA

Layout

HEIGHT1

HEIGHT2

2kanaler

2kanaler

Flower Mark 1

Främre Dolby & bakre topp

Främre Dolby

Bakre topp

Främre Dolby & bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Främre höjd & surr. Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

Främre topp & surr. Dolby

Främre topp

Surround Dolby

Ingen

4kanaler

Flower Mark 1

Front Dolby & surr. Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

Främre Dolby & bakre Dolby Flower Mark 3

Främre Dolby

Bakre Dolby

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan” i menyn.

Förförst.ut

När “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan” ställs PRE OUT in på att ansluta till den externa strömförstärkaren som används i MAIN ZONE.

De PRE OUT-anslutningar som kan väljas varierar beroende på kombinationen av inställningar för “Golv” - “Layout” och “Höjd” - “Layout” som konfigurerats i menyn.

Surr. bak
(Standard):

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger bakre surroundhögtalare är anslutna till en extern förstärkare.

Främre bredd:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger frontsidohögtalare är anslutna till en extern förstärkare.

Fram:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger fronthögtalare är anslutna till en extern förstärkare.

HEIGHT1 ∗1:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger HEIGHT1 är anslutna till en extern förstärkare.

HEIGHT2 ∗2:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger HEIGHT2 är anslutna till en extern förstärkare.

Surround bak &
HEIGHT2 ∗2:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger bakre surroundhögtalare/HEIGHT2 är anslutna till en extern förstärkare.

Främre bredd & HEIGHT2 ∗2:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger frontsidohögtalare/HEIGHT2 är anslutna till en extern förstärkare.

HEIGHT1 & HEIGHT2 ∗1∗2:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger HEIGHT1/HEIGHT2 är anslutna till en extern förstärkare.

Fram & HEIGHT2 ∗2:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger fronthögtalare/HEIGHT2-högtalare är anslutna till en extern förstärkare.

Fram & Främre bredd:

Förförstärkarutgångarna för vänster och höger front-/frontsidohögtalare är anslutna till en extern förstärkare.

Namnet på högtalargruppen för “HEIGHT1” visas under “Höjd” - “Layout” i menyn.

Namnet på högtalargruppen för “HEIGHT2” visas under “Höjd” - “Layout” i menyn.

Visa terminalkonfig.

Detta visar hur du ansluter högtalaranslutningarna och PRE OUT-anslutningarna till din “Först.tilldelning”-inställning på menyskärmen.

Tillbaka upp