Högtalarkonfiguration och “Först.tilldelning”-inställningar

Den här enheten har en inbyggd 7-kanalig effektförstärkare. Utöver ett vanligt 5.1-kanaligt system kan en mängd olika högtalarsystem konfigureras genom att ändra “Först.tilldelning”-inställningarna till den tillämpning som önskas, till exempel 7.1-kanaligt system, anslutning till två förstärkare och 2-kanaligt system med uppspelning i flera zoner. länk

Utför “Först.tilldelning”-inställningarna i enlighet med antal rum och den högtalarkonfiguration som används. länk

Uppspelningshögtalare i varje zon

Ställa in användningsläge (“Först.tilldelning”)

Anslutningssidan

MAIN ZONE

ZONE2

5.1-kanalsuppspelning

2-kanalig (Pre-out)

Kan väljas i alla “Först.tilldelning”-lägen.

7.1-kanalig uppspelning

7.1 kan (Standard)

9.1-kanalsuppspelning

9.1 kan

5.1-kanalig uppspelning (anslutning till två förstärkare för fronthögtalare)

5.1 kan (Bi-Amp)

7.1-kanalig uppspelning + 2-kanaliga högtalare för stereouppspelning

7.1 kan/2 kan FRONT

5.1-kanalig uppspelning + två extra fronthögtalare

5.1 kan + Front B

5.1-kanalig uppspelning

2-kanalig (Högtalarutgång)

5.1 kan + ZON 2

Valbara ljudlägen beror på högtalarkonfigurationen. Läs i “Hur ljudlägen och kanalutgångar hänger ihop” länk för att veta vilka ljudlägen som stöds.

Följande sidor ger exempel på grundläggande anslutningar.

Utöver de anslutningar som beskrivs i sid.länk - länk tillåter den här enheten olika högtalaranslutningar via “Först.tilldelning”-inställningen.

Läs mer på menyskärmen i “Visa terminalkonfig.” på “Först.tilldelning”-inställningsskärmen som visar hur du göra anslutningar i din miljö.

5.1-kanalsuppspelning

Då fungerar det som ett vanligt 5.1-kanaligt surroundsystem.

7.1-kanalig uppspelning

System för 7.1-kanalig surrounduppspelning.

Du kan ansluta högtalare för upp till 11 kanaler till MAIN ZONE. Om du ansluter högtalare för 8 eller fler kanaler ändras utgångshögtalarna i enlighet med ingångssignalen och ljudläget.

Exempelanslutningar vid användning av bakre surroundhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med bakre surroundhögtalare.

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kan & SB & FB” eller “5kanaler & SB” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Om du använder en enda bakre surroundhögtalare ansluter du den till SURROUND BACK L-uttaget.

Exempelanslutningar vid användning av frontsidohögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med frontsidohögtalare.

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kan & SB & FB” eller “5kanaler & FB” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Exempelanslutningar vid användning av takhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med takhögtalare.

Ställ “Höjdhögt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

De övre front eller övre bakhögtalarna kan anslutas istället för övre mitthögtalaren. I detta fall anger du att takhögtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Exempelanslutningar vid användning av höjdhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med främre höjdhögtalare.

Ställ “Höjdhögt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Bakre höjdhögtalare kan anslutas istället för främre höjdhögtalare. I detta fall anger du att höjdhögtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Exempelanslutningar vid användning av Dolby Atmos Enabled-högtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med Dolby fronthögtalare.

Ställ “Dolby-högt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Dolby surroundhögtalare kan anslutas istället för Dolby fronthögtalare. I detta fall anger du att Dolby Atmos Enabled-högtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

9.1-kanalsuppspelning

System för 9.1-kanalig surronduppspelning.

Du kan ansluta högtalare för upp till 13 kanaler till MAIN ZONE genom att använda en extern strömförstärkare. Om du ansluter högtalare för 10 eller fler kanaler ändras utgångshögtalarna i enlighet med ingångssignalen och ljudläget.

Exempelanslutning vid användning av bakre surround- och frontsidohögtalare

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kan & SB & FB” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Exempelanslutning vid användning av en uppsättning takhögtalare

Ställ “Höjd” - “Höjdhögt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

De övre front eller övre bakhögtalarna kan anslutas istället för övre mitthögtalaren. I detta fall anger du att takhögtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar takhögtalare

Ställ “Höjdhögt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

Exempelanslutning vid användning av en uppsättning höjdhögtalare

Ställ “Höjd” - “Höjdhögt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Bakre höjdhögtalare kan anslutas istället för främre höjdhögtalare. I detta fall anger du att höjdhögtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar höjdhögtalare

Ställ “Höjdhögt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

Exempelanslutning vid användning av en uppsättning Dolby Atmos Enabled-högtalare

Ställ “Höjd” - “Dolby-högt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Dolby surroundhögtalare kan anslutas istället för Dolby fronthögtalare. I detta fall anger du att Dolby Atmos Enabled-högtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar Dolby Atmos Enabled-högtalare

Ställ “Dolby-högt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

Kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 kan ändras till följande mönster i enlighet med det högtalarsystem som används.
Ange detta via “Först.tilldelning” i menyn. länk

Den kombination av höjdhögtalare som ska användas

Inkopplade anslutningar

Antal höjd-/takhögtalare

Antal Dolby-högtalare

Kombinationsmönster

HEIGHT1 SPEAKER

HEIGHT2 PRE OUT

2 högtalare

Ingen

Främre höjd

Främre höjd

-

Främre topp

Främre topp

-

Mittersta topp

Mittersta topp

-

Bakre topp

Bakre topp

-

Bakre höjd

Bakre höjd

-

4 högtalare

Ingen

Främre höjd & mittersta topp

Främre höjd

Mittersta topp

Främre höjd & bakre topp

Främre höjd

Bakre topp

Främre höjd & bakre höjd

Främre höjd

Bakre höjd

Främre topp & bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Främre topp & bakre höjd

Främre topp

Bakre höjd

Mittersta topp & bakre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

Ingen

2 högtalare

Främre Dolby

Främre Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Bakre Dolby

Bakre Dolby

-

2 högtalare

2 högtalare

Främre Dolby & bakre topp

Främre Dolby

Bakre topp

Främre Dolby & bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Främre höjd & surr. Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

Främre topp & surr. Dolby

Främre topp

Surround Dolby

Ingen

4 högtalare

Front Dolby & surr. Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

5.1-kanalig (anslutning till två förstärkare för fronthögtalare)

Det här systemet spelar upp 5.1-kanaler. Du kan använda anslutningen till två förstärkare för fronthögtalarna. Anslutningen till två förstärkare ansluter olika förstärkare till diskant- och subwooferuttagen på en högtalare som stöder dubbla förstärkare. Med anslutningen tillåts EMF (ström som går tillbaka utan att höras) att flöda från subwoofern till diskanthögtalaren utan att ljudkvaliteten försämras. Istället förbättras ljudkvaliteten.

OBSERVERA

Se till att kortslutningsplattan eller kabeln mellan högtalarens woofer- och tweeterkontakter tas bort när bi-amp-anslutningen görs.

7.1-kanalig + högtalare som används uteslutande för 2-kanalig uppspelning

Du kan ansluta högtalare som endast används för 2-kanalig uppspelning, men även för direkt- eller stereoläge och högtalare som enbart används för 7.1-flerkanalig uppspelning. De högtalare som används enbart för flerkanalsuppspelning och de högtalare som används enbart för 2-kanalsuppspelning växlas automatiskt efter det surroundläge som används vid uppspelningen.

5.1-kanalig + två extra fronthögtalare

Med systemet kan du byta mellan att spela upp på fronthögtalare A eller B som du vill.

5.1 kanaler (MAIN ZONE) + 2 kanaler (ZONE2)

Med den här typen av konfiguration spelas ljudet upp 5.1-kanaligt i MAIN ZONE och 2-kanaligt i ZONE2.

Ansluta en extern effektförstärkare

Du kan använda den här enheten som en förförstärkare om en extern strömförstärkare ansluts till PRE OUT-anslutningarna. Genom att lägga till en effektförstärkare till varje kanal kan ljudkvaliteten ökas ytterligare.

Välj anslutningen som ska användas och anslut enheten.

Om endast en bakre surroundhögtalare används ansluter du den till uttaget för vänster kanal (L).

Tillbaka upp