Högtalaranslutning

Här ansluter vi högtalarna i rummet till den här enheten.

Följande är vanliga exempel på anslutning av högtalarna.

OBSERVERA

Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna. Stäng även av subwoofern.

Anslut högtalarkablarna på ett sådant sätt att trådarna i anslutningskablarna inte sticker ut från anslutningarna. Skyddskretsen kan lösa ut om trådarna i högtalarkablarna rör vid bakpanelen eller om + och – sidorna rör vid varandra. (Skyddskretslänk)

Rör aldrig högtalaranslutningarna när nätsladden är ansluten. I detta fall finns risk för elektriska stötar. Om “Inställningsguide” (sidan 9 i den medföljande “Snabbstartsguiden”) är på ska instruktionerna på “Inställningsguide”-skärmen följas för att göra anslutningar. (När “Inställningsguide” körs finns det ingen strömförsörjning till högtalaranslutningarna.)

Använd högtalare med en impedans på 4 – 16 Ω/ohm.

OBSERVERA

Gör följande inställningar om du använder en högtalare med impedans på 4 – 6 Ω/ohm.

Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

“Video Format < PAL>” visas på skärmen.

Tryck två gånger på DIMMER på huvudenheten.

“Sp.Imp. <8ohms>” visas på skärmen.

Tryck på TUNER PRESET CH + eller TUNER PRESET CH - på huvudenheten för att välja impedans.

6ohms:

Väljs om någon av de anslutna högtalarna har en impedans på 6 Ω/ohm.

4ohms:

Väljs om någon av de anslutna högtalarna har en impedans på 4 Ω/ohm.

Tryck på STATUS på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Ansluta högtalarkablarna

Kontrollera noggrant vänster (V) och höger (H) kanal och polariteterna + (röd) och – (svart) på högtalarna innan du ansluter dem till enheten. Var noga med att ansluta kanaler och polariteter rätt.

Skala av ca 10 mm av isoleringen från högtalarkabelns ände och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt eller gör en terminering.
Lossa högtalarkontakten genom att vrida den moturs.
Sätt i högtalarkabelns ledning i fästet på högtalarkontakten.
Dra fast högtalarkontakten genom att vrida den medurs.

Ansluta Subwoofer

Använd en subwooferkabel när du ansluter subwoofern. Två subwoofers kan anslutas till denna enhet.

För att använda två subwoofers ska “Subwoofer” ställas på “2 högt.” i “Högtalarkonfig.”-inställningen. länk

Nivå och avstånd kan ställas in separat för Subwoofer 1 och Subwoofer 2.

Om kabeletiketter (medföljer) som används för identifiering av högtalarkanaler

Kanalinformationen för högtalaranslutningarna på bakpanelen har en färgkod för att kanalerna ska vara lätta att identifiera.

Fäst den kabeletikett som motsvarar högtalaren på dess högtalarkabel. Då underlättas anslutning av rätt kabel till högtalaranslutningarna på baksidan.

Högtalaranslutningar

Färg

FRONT L

Vit

FRONT R

Röd

CENTER

Grön

SURROUND L

Ljusblå

SURROUND R

Blue

SURROUND BACK L

Beige

SURROUND BACK R

Brun

FRONT WIDE L

Ljuslila

FRONT WIDE R

Lila

FRONT HEIGHT L

Ljusgul

FRONT HEIGHT R

Gul

TOP FRONT L

Ljusgul

TOP FRONT R

Gul

TOP MIDDLE L

Ljusgul

TOP MIDDLE R

Gul

TOP REAR L

Ljusgul

TOP REAR R

Gul

REAR HEIGHT L

Ljusgul

REAR HEIGHT R

Gul

FRONT DOLBY L

Ljusgul

FRONT DOLBY R

Gul

SURROUND DOLBY L

Ljusgul

SURROUND DOLBY R

Gul

BACK DOLBY L

Ljusgul

BACK DOLBY R

Gul

SUBWOOFER

Svart

Fäst kabeletiketterna för de olika kanalerna till högtalarkablarna enligt bilden.

Följ tabellen och fäst en etikett till varje högtalarkabel.

Anslut dem sedan så att färgerna på högtalarkontakterna och kabeletiketterna stämmer överens.

Bracket Open Hur du fäster kabeletiketterna Bracket Close

Tillbaka upp