Anslutningar

Ansluta högtalarna

Ansluta uppspelningsutrustning

Ansluta inspelningsutrustning

Ansluta till en enhet som har utgångar för digitalt ljud

Ansluta en PC eller Mac

Ansluta enheter med fjärrkontrollanslutningar

Ansluta nätkabeln

OBSERVERA

Sätt inte i strömsladden förrän alla anslutningar har slutförts.

Bunta inte ihop nätkablarna med anslutningskablarna. Om man gör det kan det uppstå brus och störningar.

Kablar som används för anslutningarna

Använd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.

Högtalarkabel

Ljudkablar

Fjärranslutningskabel

Optisk kabel

Koaxial digital kabel

USB-kabel

Tillbaka upp