Tips

Jag vill justera tonen manuellt

Använd BASS-, TREBLE- och BALANCE-kontrollerna för att ställa in ljudet som du vill ha det.
länk

Jag vill ha en uppspelning som låter så rent som möjligt

Aktivera Source Direct-läget. länk

Jag vill kunna styra en CD-spelare eller nätverksspelare från Marantz med enhetens fjärrkontroll

Byt funktionsläge för fjärrkontrollen. länk, länk

Mer information finns i CD-spelarens eller nätverksspelarens bruksanvisning.

Jag vill ha bättre ljudkvalitet från den analoga ingångskällan

Aktivera det analoga läget. länk

Tillbaka upp