Ställa in Auto Standby-läget

Du kan ställa in att enheten automatiskt aktiverar standby-läget efter en period på 30 minuter utan ljudinsignaler (automatiskt standbyläge).

Auto Standby-läge är inställt som standardinställning.

Tillbaka upp