Ansluta till en enhet som har utgångar för digitalt ljud

Använd den här anslutningen för att spela upp digitala ljudsignaler på den här enheten eller konvertera signaler för uppspelning med D/A-konverteraren. länk

OBSERVERA

Linjära PCM-signaler med en samplingsfrekvens på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz eller 192 kHz kan matas in i den här enheten.

Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. DTS och AAC. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.

Tillbaka upp