Ansluta uppspelningsutrustning

Du kan koppla skivspelare, radioapparater, CD-spelare eller nätverksspelare till enheten.
Enheten kan användas med skivspelare som har en MM-pickup (med rörlig magnet). När du ansluter till en skivspelare som har en MC-pickup med låg spänning ska du använda en MC-förstärkare eller en förstärkningstransformator (tillgänglig i handeln).
Om du ställer in denna enhets ingångskälla på “PHONO” och höjer volymen utan att någon skivspelare är ansluten kan det höras ett “brummande” ljud från högtalarna.

OBSERVERA

Den här enhetens jordanslutning (SIGNAL GND) är inte en jordpunktanslutning. Bruset kan minskas genom att använda den här anslutningen om det är mycket brus. Observera att beroende på vilken skivspelare du har kan anslutningen av jord få motsatt effekt och öka bruset. I detta fall är det inte nödvändigt att ansluta jordledningen.

Tillbaka upp