Förklaring av termer

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Direktkälla

Det är möjligt att spela upp källjudet mer naturtroget genom att ingående ljudsignaler leds förbi kretsarna för ljudkvalitetskontrollkretsarna (BASS/TREBLE/BALANCE).

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Om det blir fel på enheten blinkar strömindikatorn rött och enhetens standby-läge aktiveras.

Tillbaka upp