Włączanie trybu Power Amp Direct

Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER AMP DIRECT dłużej niż 3 sekundy, aby włączyć tryb Power Amp Direct.

Wskaźnik trybu Power Amp Direct zaświeci się, sygnalizując włączenie trybu. Funkcja przełączania źródeł wejściowych urządzenia zostanie wyłączona, umożliwiając odtwarzanie dźwięku z urządzenia podłączonego do gniazda wejścia bezpośredniego wzmacniacza mocy.

powrót do góry