Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth

Aby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth na tym urządzeniu, urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z tym urządzeniem.

Gdy urządzenie Bluetooth zostało sparowane, nie zachodzi potrzeba ponownego parowania.

Przygotowanie do odtwarzania.
Podłącz dołączone do zestawu anteny zewnętrzne dla Bluetooth/bezprzewodowego połączenia do złączy antenowych Bluetooth/bezprzewodowe połączenie LAN na tylnym panelu. link
Naciśnij przycisk POWER Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk Bluetooth.

Przy pierwszym użyciu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania i “Pairing...” pojawi się na wyświetlaczu urządzenia.

Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Podłącz urządzenie Bluetooth, podczas gdy na wyświetlaczu urządzenia widoczne jest “Pairing”.
Wykonuj połączenie z urządzeniem Bluetooth blisko urządzenia (około 1 m).

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą dowolnej aplikacji na urządzeniu Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth można również obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia.

Przy następnym przyciśnięciu przycisku Bluetooth na pilocie urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Powrót Odtwarzanie / Pauza

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

Naciśnij STATUS na urządzeniu podczas odtwarzania, aby przełączać wyświetlanie pomiędzy nazwą utworu, nazwą wykonawcy, nazwą albumu itp.

powrót do góry