Odcięcie

Ustaw zgodnie z dolnym limitem częstotliwości podstawowych, które można odtwarzać za pomocą każdego głośnika. Patrz instrukcja obsługi głośników odnośnie informacji co do częstotliwości granicznych.

Wybór głośników

Określa sposób ustawienia częstotliwości granicznej.

Wszystkie
(Domyślne):

Ustawia tę samą częstotliwość graniczną dla wszystkich głośników.

Pojedyncze:

Wybiera punkty odcięcia oddzielnie dla każdego głośnika.

Ustaw częstotliwość odcięcia

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Domyślne: 80 Hz)

“Odcięcie” może być ustawiony, gdy parametr “Tryb subwoofera” ustawiony jest na “LFE+Main” lub gdy mamy głośnik, którego parametr ustawiony jest na “Małe”. link

Domyślna częstotliwość podziału to “80 Hz”, co jest właściwym ustawieniem dla większości zestawów głośnikowych. W przypadku używania małych głośników zalecamy ustawienie częstotliwości wyższej niż częstotliwość graniczna. Na przykład należy ustawić “250 Hz”, gdy zakres częstotliwości głośników wynosi 250 Hz – 20 kHz.

Dźwięk poniżej częstotliwości odcięcia zostaje stłumiony w głośnikach ustawionych na “Małe”. Ta odcięta częstotliwość tonów niskich jest emitowana z subwoofera lub z głośników przednich.

Głośniki, które mogą być ustawione, gdy wybrane jest “Pojedyncze” zależą od ustawienia “Tryb subwoofera”. link

Jeśli wybrane jest ustawienie “LFE”, to głośniki, dla których ustawiono “Małe” w “Konfig.głośników” można ustawić. Natomiast jeśli głośniki ustawione są na “Duże”, to wyświetlone zostanie “Pełne pas” i nie będzie można wykonać ustawień. link

W przypadku wyboru opcji “LFE+Main”, głośniki można skonfigurować niezależnie od ustawienia “Konfig.głośników”. link

powrót do góry