Konfig.głośników

Wybierz, czy podłączone są głośniki, zdolność odtwarzania bardzo niskich częstotliwości i wielkość głośników.

Frontowe

Ustawienie rozmiaru głośników głównych.

Duże
(Domyślne):

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe:

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Jeśli parametr “Subwoofer” ustawiony jest na “Nie”, to parametr “Frontowe” automatycznie ustawia się na “Duże”.

Gdy “Frontowe” jest ustawione na “Małe”, nie można ustawić głośników inaczej niż “Frontowe” do “Duże”.

Centralny

Wybór rozmiaru i zastosowania głośnika centralnego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośnik centralny nie jest podłączony.

Subwoofer

Określenie obecności subwoofer.

Tak
(Domyślne):

W systemie występuje subwoofer.

Nie:

Wybierz tę opcję, jeżeli w systemie nie ma subwoofera.

Gdy “Subwoofer” jest ustawione na “Nie” i “Frontowe” jest ustawione na “Małe”, “Subwoofer” jest automatycznie zmieniane na “Tak”.

Surround

Ustala obecność i rozmiar głośników dźwięku otaczającego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki surround nie są podłączone.

powrót do góry