Brak dźwięku

Z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk.

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń. link

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy przewody głośnikowe są prawidłowo podłączone. Sprawdź, czy rdzenie przewodów mają dobry styk z elementami metalowymi zacisków głośnikowych. link

Popraw mocowanie kabli w zaciskach głośnikowych. Sprawdź, czy zaciski głośnikowe nie są obluzowane. link

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku. link

Ustaw regulator głośności. link

Wyłącz tryb wyciszenia (mute). link

Sprawdź ustawienia złącza wejścia dźwięku cyfrowego. link

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach wyjście dźwięku cyfrowego jest domyślnie wyłączone.

Jeżeli do gniazda PHONES na urządzeniu głównym podłączone zostaną słuchawki, dźwięk nie będzie wyprowadzany przez gniazdo głośnikowe ani przez złącze PRE OUT.

Brak dźwięku w przypadku korzystania z połączenia DVI-D.

Brak dźwięku po podłączeniu urządzenia wyposażonego w złącze DVI-D. Wykonaj oddzielne podłączenie dźwięku.

Brak dźwięku z telewizora podłączonego przez złącze HDMI.

Nie można wyprowadzić sygnałów audio ze złączy 7.1CH IN tego urządzenia do telewizora.

powrót do góry