Ekran menu nie jest wyświetlany na ekranie telewizora

Ekran menu lub ekran informacji o stanie nie jest wyświetlany na ekranie telewizora.

Ekran menu jest wyświetlany tylko na tym urządzeniu i na telewizorze podłączonym za pomocą kabla HDMI. Jeżeli urządzenie jest podłączone do telewizora przy użyciu innego złącza wyjściowego wideo, należy wykonywać operacje, patrząc na wyświetlacz urządzenia.

Informacje o stanie nie pojawią się na ekranie telewizora, kiedy są odtwarzane następujące sygnały wideo.
- Niektóre obrazy zawartości wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczości (na przykład: VGA)
- Wideo o rozdzielczości innej niż 16:9 lub 4:3
- Niektóre sygnały HDR

Podczas konwertowania wideo 2D na wideo 3D w telewizorze, ekran menu lub ekran informacji o statusie nie jest prawidłowo wyświetlany. link

W trybie odtwarzania PURE DIRECT, ekran menu lub informacje o statusie nie są wyświetlane. Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb PURE DIRECT. link

Dla opcji “Format TV” w menu wybierz ustawienie odpowiednie dla danego telewizora. link

powrót do góry