Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Nie można zwiększyć głośności.

Zbyt niska nastawa głośności maksymalnej. Ustaw głośność maksymalną za pomocą opcji “Limiter” w menu. link

W zależności od formatu wejściowego dźwięku wykonywana jest korekta poziomu głośności dlatego głośność nie możne przekroczyć limitu górnego.

Brak dźwięku w przypadku korzystania z połączenia HDMI.

Sprawdź podłączenia HDMI. link

Wyprowadzając przez głośniki sygnał HDMI audio, ustaw “Wyjście HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby odtwarzać sygnał z telewizora, wybierz opcję “TV”. link

W przypadku korzystania z funkcji Sterowanie HDMI należy sprawdzić, czy wyjście audio w telewizorze jest ustawione na wzmacniacz AV. link

Gdy podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją eARC, dźwięk z telewizora nie płynie z głośnika podłączonego do tego urządzenia.

W zależności od używanego telewizora kompatybilnego z funkcją eARC wymagane mogą być ustawienia funkcji eARC. Jeżeli telewizor wyposażony jest w tę funkcję, należy upewnić się, że funkcja eARC jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego telewizora.

Upewnij się, że źródłem sygnału wejściowego tego urządzenia jest “TV Audio”.

Funkcja eARC nie działa, gdy terminal wejściowy HDMI jest ustawiony na “TV Audio” jako źródło sygnału wejściowego. Aby włączyć funkcję eARC, należy usunąć ustawienie terminala wejściowego HDMI, a następnie ponownie uruchomić urządzenie i odbiornik telewizyjny. link

Z jednego z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk.

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy dla tego głośnika wybrano opcję inną niż “Brak” w menu “Konfig. głośników”. link

Sprawdź w menu ustawienia opcji “Tryb przypisania”. link

Gdy wybrano tryb dźwięku “Stereo” i “Virtual”, dźwięk wydobywa się jedynie z głośników przednich i subwoofera.

Sygnał audio nie jest wyprowadzany z tylnego głośnika sorround, jeżeli “Wirtualizer Głośnikowy” jest ustawione na “Włącz”, kiedy “Konfig. głośników” - “Tył Surr.” jest ustawiony w menu na “1 głośnik”. link

Gdy “Konfig. głośników” - “Tył Surr.” ustawione jest na “2 głośniki”, “Konfig. głośników” - “Centralny” ustawione jest na “Duże” lub “Małe”, oraz gdy tryb dźwięku jest ustawiony na “IMAX DTS”, dźwięk surround odtwarzany jest z tylnego głośnika surround. Dźwięk nie płynie z głośnika surround. link

Z subwoofer nie dochodzi dźwięk.

Sprawdź podłączenia subwoofer.

Włącz zasilanie subwoofer.

Ustaw “Konfig. głośników” - “Subwoofer” w menu na “1 głośnik” lub “2 głośniki”. link

Gdy “Konfig. głośników” - “Frontowe” w menu ustawiono na “Duże”, w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku, subwoofer może nie być używany. link

Jeśli w sygnale wejściowym brak sygnału dla subwoofera (LFE), subwoofer może nie odtwarzać dźwięku. link

Aby subwoofer był zawsze używany, należy ustawić “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”. link

Dźwięk zapisany w DTS nie jest wyprowadzany.

Sprawdź czy ustawienie wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu to “DTS”.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus sygnał audio nie jest wyprowadzany.

Wykonaj podłączenia HDMI. link

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach domyślnie ustawiana jest opcja “PCM”.

Tryb DTS Neural:X nie może być wybrany.

Nie można wybrać DTS Neural:X w przypadku korzystania ze słuchawek.

Tryb Dolby Surround nie może być wybrany.

Nie można wybrać Dolby Surround w przypadku korzystania ze słuchawek.

Nie można wybrać innych trybów dźwięku, niż “Stereo” lub “Direct”.

Można wybrać tylko “Stereo” lub “Direct” dla trybu dźwięku, jeśli zostały doprowadzone sygnały Headphone:X.

Nie można ustawić Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™.

Nie można ich wybrać jeśli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®. link

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct” lub “Pure Direct”. link

Nie można wybrać, jeżeli tryb dźwięku to “DTS Virtual:X” lub tryb dźwięku, który ma w nazwie “+Virtual:X”.

Nie można wybrać Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™, gdy trybem dźwięku jest “IMAX DTS:X” lub “IMAX DTS”.

Opcji tej nie można wybrać w przypadku korzystania ze słuchawek.

“M-DAX” nie może zostać wybrany.

Upewnij się, że doprowadzony został sygnał analogowy lub PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnałów wielokanałowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “M-DAX” nie może być użyta. link

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct” lub “Pure Direct”. link

Brak dźwięku z PRE OUT lub głośników dla ZONE2.

W strefie ZONE2 dźwięk może być odtwarzany, gdy sygnały wejściowe ze złączy cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) są w formacie 2-kanałowym PCM.

W ZONE2 dźwięk może być odtwarzany, gdy sygnały wejściowe ze złącza HDMI są w formacie 2-kanałowym PCM. Aby odtwarzać dźwięk w strefie ZONE2 niezależnie od formatu sygnału wejściowego, ustaw “HDMI Audio” w menu na “PCM”. W zależności od odtwarzającego urządzenia, dźwięk może nie być odtwarzany nawet po wybraniu tego ustawienia. W takim przypadku, ustaw format dźwięku “PCM (2ch)” w urządzeniu odtwarzającym. link

Słuchając dźwięku z urządzenia Bluetooth w strefie ZONE2, należy usunąć wszystkie przeszkody między urządzeniem Bluetooth i amplitunerem, a także używać go w zasięgu około 30 m.

powrót do góry