Nie można odtwarzać z urządzenia AirPlay

Ikona AirPlay nie jest wyświetlana w iTunes, urządzeniu iPhone/iPod touch/iPad.

Amplituner oraz komputer albo iPhone/iPod touch/iPad nie są podłączone do tej samej sieci (LAN). Podłącz je do tej samej sieci LAN co amplituner. link

Oprogramowanie wewnętrzne (firmware) iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nie jest zgodne z funkcją AirPlay. Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne do najnowszej wersji.

Sygnał audio nie jest wyprowadzany.

Głośność iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest ustawiona na poziom minimalny. Głośność iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest powiązana z ustawieniem głośności amplitunera. Ustaw odpowiedni poziom dźwięku.

Nie włączono odtwarzania AirPlay lub nie wybrano amplitunera. Kliknij ikonę AirPlay w iTunes lub urządzeniu / iPhone / iPod touch / iPad i wybierz amplituner. link

Podczas odtwarzania AirPlay na urządzeniu iPhone / iPod touch / iPad dźwięk jest przerywany.

Zamknij aplikacje uruchomione w tle na iPhone/iPod touch/iPad, a następnie uruchom ponownie za pomocą AirPlay.

Pewne czynniki zewnętrzne mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Zmodyfikuj środowisko sieciowe za pomocą odpowiednich środków zaradczych, takich jak skrócenie odległości od bezprzewodowego punktu dostępu LAN.

Nie można uruchomić funkcji odtwarzania iTunes za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Włącz w iTunes ustawienie “Pozwol na sterowanie głośnością iTunes z głośnikow bezprzewodowych”. Po wykonaniu tej czynności możesz uruchamiać odtwarzanie, wstrzymywać odtwarzanie i zmieniać utwory za pomocą pilota zdalnego sterowania.

powrót do góry