Przypisanie wejść

W przypadku dokonania połączeń w sposób zgodny z opisem źródeł sygnału na złączach urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wyboru sygnału źródłowego, aby odtworzyć sygnał audio lub wideo z podłączonego urządzenia.

Należy zmienić przypisanie złącza wejściowego HDMI, złącza wejścia dźwięku cyfrowego, złącza wejściowego dźwięku analogowego, złącza wejściowego component video i złącza wejściowego video, podczas podłączania źródła wejściowego, innego niż wydrukowane na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

Ustawia tryb wejściowy audio dla każdego źródła “INPUT MODE”. “AUTO” jest normalnie zalecane dla tego ustawienia. Automatycznie wykrywa i odtwarza sygnał wejściowy do tej jednostki z uwzględnieniem następującej kolejności: HDMI Open Left DIGITAL Open Left ANALOG.

GUI InputAssign S64U

Domyślnie są one ustawione w przedstawiony poniżej sposób.

Źródło sygnału

Złącze wejściowe

INPUT MODE

HDMI

DIGITAL

ANALOG

VIDEO

CBL/SAT

1

COAX1

1

VIDEO1

AUTO

DVD

2

COAX2

2

COMP1

AUTO

Blu-ray

3

3

VIDEO2

AUTO

Game

4

4

VIDEO3

AUTO

Media Player

5

OPT2

COMP2

AUTO

TV Audio

OPT1

DIGITAL

AUX1

FRONT

FRONT

FRONT

AUTO

AUX2

6

HDMI

CD

5

ANALOG

Uwaga dla użytkowników dekoderów telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyjścia dźwięku cyfrowego dekodera TV/satelitarnego:

Aby odtworzyć sygnał wideo przypisany do “HDMI” w połączeniu z sygnałem dźwiękowym przypisanym za pomocą parametru “Przypisanie wejść” - “DIGITAL”, należy również wybrać opcję “DIGITAL” parametru “INPUT MODE”.

Takie samo złącze wejściowe może być przypisane do wielu źródeł sygnału. Na przykład przypisz takie samo złącze wejściowe HDMI do wielu źródeł, aby wykorzystać każde źródło sygnału wejściowego w połączeniu z dźwiękiem analogowym lub cyfrowym, według własnych preferencji. W takich przypadkach, ustaw złącze audio do odtwarzania w “INPUT MODE”.

HDMI

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych HDMI przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /
FRONT:

Przypisz złącze wejściowe HDMI do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego HDMI do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Jeżeli “Sterowanie HDMI” lub “ARC” ustawione jest w menu na “Włącz”, to “HDMI” nie może być przypisane do “TV Audio”. (Sterowanie HDMIlink, ARClink)

Funkcja eARC nie działa po włączeniu “HDMI” jako źródła sygnału wejściowego “TV Audio”.

DIGITAL

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku cyfrowego przypisanych do źródeł sygnału.

COAX1  (Koncentryczne) / COAX2 /
OPT1  (Optyczne) / OPT2:

Przypisz cyfrowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj cyfrowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

ANALOG

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku analogowego przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / FRONT:

Przypisz analogowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj analogowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

VIDEO

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejścia sygnału komponentowego wideo i złączy wejściowych sygnału kompozytowego przypisanych do źródeł wejściowych.

COMP1 (Sygnał komponentowy wideo) / COMP2 /
VIDEO1 / VIDEO2 /
VIDEO3 / FRONT:

Przypisz złącze wejściowe wideo do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego wideo do aktualnie wybranego źródła sygnału.

INPUT MODE

Ustawienie trybu wejściowego audio dla źródeł sygnału.

Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejściowego audio na “AUTO”.

AUTO
(Domyślne):

Automatycznie wykrywa źródło sygnału i rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI:

Odtwarza tylko sygnały z wejść HDMI.

DIGITAL:

Odtwarza tylko sygnały z cyfrowych wejść dźwięku.

ANALOG:

Odtwarza tylko sygnały z analogowych wejść dźwięku.

7.1CH IN:

Będą odtwarzane tylko sygnały wejściowe ze złącza 7.1CH IN.

Jeśli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” i przez złącze HDMI MONITOR 1 podłączony jest telewizor zgodny z ARC, to tryb wejściowy, którego źródłem wejściowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.

Gdy do terminala HDMI MONITOR 1 podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją eARC, tryb wejściowy ze źródłem sygnału “TV Audio” jest podłączony do eARC.

Trybu dźwięku nie można ustawić, jeśli tryb wejściowy jest ustawiony na “7.1CH IN”.

Domyślne

Ustawienia “Przypisanie wejść” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry