ECO

Skonfiguruj ustawienia ECO Mode i trybu Auto Standby.

Tryb ECO

Ten tryb może zmniejszyć pobór mocy i wytwarzanie ciepła tego urządzenia przy włączonym zasilaniu.

Odbywa się to poprzez redukcję zasilania do wzmacniacza mocy, przy jednoczesnej maksymalnej mocy wyjściowej.

Włącz:

Funkcja oszczędzania energii jest zawsze aktywna, niezależnie od głośności lub sygnału wejściowego.

Automatyczna
(Domyślne):

Zapewnia to najlepszą równowagę pomiędzy oszczędnością energii a maksymalną mocą wyjściową:

W przypadku niskiego poziomu głośności aktywna jest funkcja oszczędzania energii. Jeśli zwiększysz poziom głośności, funkcja oszczędzania energii zostanie automatycznie wyłączona, aby móc cieszyć się maksymalną mocą wyjściową bez zniekształceń.

Jeśli głośność jest ustawiona na wysoki poziom, ale sygnał wejściowy nie będzie wykrywany przez ponad 2 minuty, ta jednostka włączy funkcję oszczędzania energii. Po ponownym wykryciu sygnału wejściowego lub zmianie źródła wejściowego ta jednostka automatycznie wyłączy ponownie funkcję oszczędzania energii na wysokich poziomach głośności.

Wył.:

Brak funkcji oszczędzania energii.

Gdy jednostka przełącza się między różnymi stanami oszczędzania energii w “Tryb ECO: Automatyczna”, możesz usłyszeć kliknięcie z wnętrza jednostki, jest to normalne.

Jeśli odtwarzanie zostanie wstrzymane na ponad 2 minuty i zostanie wznowione z tego samego źródła przy tych wysokich poziomach głośności, może nastąpić krótkie opóźnienie przed przywróceniem maksymalnej mocy.

“Tryb ECO” można przełączyć również poprzez naciśnięcie ECO  Icon Eco na pilocie zdalnego sterowania.

Auto On domyślny

Ustawianie trybu na ECO, gdy zasilanie jest włączone.

 

Tekst

Ostatnio używany
(Domyślne):

Tryb ECO zostanie ustawiony na ostatnio ustawiony tryb przed wyłączeniem zasilania.

Włącz:

Gdy zasilanie jest włączone, tryb będzie zawsze przełączony na Tryb ECO ustawiony na “Włącz”.

Automatyczna:

Gdy zasilanie jest włączone, tryb będzie zawsze przełączony na Tryb ECO ustawiony na “Automatyczna”.

Wył.:

Gdy zasilanie jest włączone, tryb będzie zawsze przełączony na Tryb ECO ustawiony na “Wył.”.

Wskazania na ekranie

Wyświetlanie zużycia energii przez urządzenie za pomocą miernika na ekranie telewizora.

Tytuł

Tekst

Zawsze wł.:

Miernik jest zawsze wyświetlany na ekranie telewizora.

Automatyczna
(Domyślne):

Miernik jest wyświetlany przy zmianie trybu lub głośność.

Wył.:

Miernik nie jest wyświetlany.

Auto wyłączenie

Ustawienie powoduje, że zasilanie urządzenia automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

MAIN ZONE

Ustawienie czasu automatycznego przełączenia w stan oczekiwania, gdy do urządzenia nie dochodzą żadne sygnały audio lub wideo.
Zanim urządzenie przejdzie w tryb czuwania, na wyświetlaczu oraz na ekranie menu wyświetli się “Auto wyłączenie”.

Tytuł

Tekst

60 min:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 60 minutach.

30 min:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 30 minutach.

15 min
(Domyślne):

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach.

Wył.:

Urządzenie nie przechodzi samoczynnie w tryb czuwania.

ZONE2

Jeśli przez ustawiony czas nie są wykonywane żadne operacje, zasilanie zostaje automatycznie wyłączone, nawet gdy jest odbierany sygnał audio lub wideo.

Tytuł

Tekst

8 godzin:

Przełącza ZONE2 w stan czuwania po około 8 godzinach.

4 godziny:

Przełącza ZONE2 w stan czuwania po około 4 godzinach.

2 godziny:

Przełącza ZONE2 w stan czuwania po około 2 godzinach.

Wył.
(Domyślne):

Nie przełącza automatycznie ZONE2 w stan czuwania.

powrót do góry