Prosty wybór. Imię

Zmień nazwę profilu Smart Select, która pojawia się na ekranie telewizora odpowiednio do preferencji.

Prosty wybór 1 / Prosty wybór 2 / Prosty wybór 3 / Prosty wybór 4

Domyślne:

Dla edytowanej nazwy profilu Smart Select zostaje przywrócone ustawienie domyślne.

Można wprowadzić do 16 kanałów.

powrót do góry