Wyjście wyzwalania

Wybierz warunki włączenia wyjścia wyzwalania.

Więcej informacji o podłączeniu gniazda DC OUT można znaleźć w punkcie Gniazdo DC OUTlink.

Ustawienia dla strefy (MAIN ZONE / ZONE2)

Wyjście wyzwalające (Trigger out) uaktywniane jest przez połączenie z zasilaniem strefy ustawionej na “Włącz”.

Ustawienia dla źródła sygnału wejściowego

Wyjście wyzwalające (Trigger out) uaktywniane jest przez połączenie z zasilaniem strefy ustawionej na “Włącz”.

Obowiązuje dla strefy, dla której wybrano ustawienia “Włącz” i “Ustawienia dla strefy”.

Włącz:

Uaktywnione wyjście wyzwalające.

– – –:

Wyjście wyzwalające nie jest w tym trybie uaktywnione.

powrót do góry